Історичний огляд міста

Місто Нікополь є найдавнішим і найславнішим містом Дніпропетровської області.Про перші поселення на теритолрії міста свідчити з достовірними історичними матеріалами надзвичайно важко. В цьому питанні плідно попрацювали місцеві краєзнавці.За їх гіпотезами місту відводяться різні періоди виникнення як міста і як поселення.

     Першою є інформація легендарна .Невідомий  Микита поселився у зручному місці,захоплений розповідями козаків,які були в походах проти татарів, і  ці розповіді про багатство Дніпра і його побережжя на рибу та диких тварин спричинили утворити у зручному місці перевіз.Саме від поселення легендарного Микити можна вести відлік виникнення поселення у нашій місцевості в середньовічні часи.

      Не такими й таємничими є відомості різного характеру про поселення у нашій місцевості скіфів.Саме тут розміщені найбільші і найбагатші поховання скіфських царів.Доречним є зауважити про те що на території міста було знайдено поховання скіфів на місці їх  можливого поселення і за черепом одного із них зроблено антропологічний портрет.З того часу коли в майстерні знаменитого антрополога Герасимова було зроблено згаданий вище портрет у підручниках археології він зайняв важливе місце.Нікопольський скіф став відомим науковцям усього світу.

     На території сьогоднішнього міста є багато ще не вивчених поховань скіфських часів.Цікавими є фрагментарні відомості про поховання кочівників.В даному питанні є здобутки і Нікопольського державного краєзнавчого музею\розкопки на території парку Перемоги археологічною  експедицією  музею – поховання половчанки\.

Перші письмові згадки про місцевість чи поселення де сьогодні знаходиться м.Нікополь відносяться доХVI ст.В пояснювальному тексті до книги “Большой чертеж” до генеральної карти Московської держави значиться: “…А ниже Томаковки миля Лысая горка .А ниже миля Микитин Рог.А ниже Микитина Рогу Миля Затон Каменны.».Книга датується 1627 роком,але описує відомості більш ранніх часів.

     Ще одна письмова згадка про Микитин Ріг -це запис у своєму щоденнику Еріха Лясоти за 1594 роком.”…Дошли ,-пише він,- до Микитиного Рога на левой русской стороне и немного выше к небольшому острову,где и переночевали…»Дана дата взята до уваги Кабінетом Міністрів України як перша згадка про місцевість на якій сьогодні є місто Нікополь.

     ХVII століття є більш плідним на свідчення про наявність поселення в нашій місцевості.Ця сторінка історії пов”язана з перебуванням у нашому краї Запорозьких Січей.

     У світлі фактів відомих з опублікованих та архівних джерел можна вважати доведеним,що поселення Микитин Ріг,перейменоване потім у Нікополь,бере свій початок як мінімум з першої половини ХVI ст.Однак поселення – це ще не місто.Якісні зміни,трансформація поселення в місто відбулися після перенесення до Микитиного Рогу Запорозької Січі.Ще у грудні 1637 року перевіз на Микитин Ріг козацькі клейноди і звідси писав звернення-заклики до повстання гетьман Павло Бут\Павлюк\-пише про це історик Крип”якевич.Формально рішення про перенос Січі до Микитиного Рогу ухвалив сейм Речі Посполитої 18 травня 1638 року,а 4 грудня 1638 року за новим стилем дане рішення було узгоджене з Радою Війська Запорозького на Масловому Ставу.Тому – пише історик Мицик –доцільно початок міста Микитин Ріг\Нікополь\ відносити до 1638 року,хоча самі роботи по будівництву укріплення були здійснені пізніше.

     Постійний гарнізон козаків на Січі складав ,звичайно,кілька тисяч чоловік.Саме в цей час було покладено початок місту.Під час існування на Микитиному Розі Січі виконувався ряд важливих міських функцій\ воєнна,виробнича,торгівельна,освітня та інш.\І після 1652 року,коли Січ була перенесена до гирла р.Чортомлик,на Микитиному Розі існувала  фортеця\”городок”\,перевіз,митниця,православна церква,тощо,а це підтверджує наявність тут міста у др.пол. ХVII –ХVIII ст.Зберігав своє значення і важливий торгівельно-ремісничий центр у прибрежній частині міста\подібно київському Подолу\ з досить значною кількістю жителів\на початковому етапі існування деяких міст Південної України і в пізніший час,як от Херсон,кількість їхнього населення не перевищувала кількох сот душ\.

     На початку 1648 року повстанський загін козаків на чолі з Б.Хмельницьким звільнив Микитинську Січ від гарнізону польських військ і перетворив її у центр підготовки визвольної війни з Польщею.

У квітні 1648 року на козацькій раді у Січі Богдана Хмельницького було обрано гетьманом.Він отримав клейноди Війська Запорозького і почав звідси визвольну війну,а також свої дії по будівництву козацької держави , главою якої він був обраний козаками.

     У другій половині ХVII –на початку ХVIII cт.на основі Микитинської Січі утворилося козацьке поселення Микитин Перевіз.Він був важливим прикордонним форпостом Війська Запорозького Низового до 1775 року.Тут були розташовані Військова залога,митниця,поштова станція,церква Святої Покрови Богородиці,близько 40 хат сімейних запорожців.

     З 1775 року Микитин Перевіз у складі Новоросійської губернії.У 1780 році у зв”язку з запланованим будівництвом фортеці,він перейменований на Нікополь.Проте фортеця не була збудована і Нікополь увфйшов до складу Катеринославського повіту однойменної губернії як позаштатне містечко.

     У кінці ХVIII-першій половині ХIХ ст.Нікополь розвивався як торгово-ремісниче поселення.

З другої половини Х1Х ст.у ньому з”явилися перші промислові підприємства.У 1897 році населення містечка досягло 8100 чоловік.

     На розвиток містечка мали великий вплив видобуток марганцю поблизу Нікополя на р.Солоній з 1886 року та введення в експлуатацію залізниці Кривий Ріг-Нікополь-Олександрівськ у 1903 році.

     Населення Нікополя брало участь у революційних подіях 1905-1907 років.

     У кінці ХVIII-на поч.ХХ ст. Нікополь відвідували видатні діячі науки,культури,мистецтва –В.Жуковський,Т.Шевченко,О.Афанасьєв-Чужбинський,І.Репін,Д.Яворницький,С.Прокоф”єв.

     Під час української революції та громадянської війни 1917-1921 рр.внаслідок бойових дій,епідемій,голоду населення Нікополя скоротилося з 34950 чол.до 10545 чол.

     У 1921 році Нікополь став центром однойменного повіту.З 1923 року –райцентр Криворізької округи.У 1926 році йому надано статус міста і утворено міську раду.Існуючий статус – місто обласного підпорядкування закріплено за Нікополем рішенням Президії ВУЦВК УСРР від 16.03.1934 року

     У 1930-ті роки у Нікополі збудовано найпотужніший у СРСР Південно-трубний завод,значно розширили виробництво інші 23 промислові підприємства.На 01.01.1941 року у місті проживало 70 тис.чоловік.

     Весною 1941 року у Нікополі формувалися полки 206-ї стрілецької дивізії,які після нападу на Радянський Союз фашистської Німеччини увійшли до складу Південно-Західного фронту.Під час німецької окупації міста з 17.08.41 р. по 8.02.1944р. загинуло близько 8000 мешканців та радянських військовополоненних,нанесено збитків народному господарству до 1 млрд.крб.

     В ніч з 7-го на 8-го лютого 1944 року Нікополь було звільнено військами 3-го та 4-го Українських фронтів.У боях на фронті,німецькому полоні,загинули,померли від ран,пропали без вісті 1350 мешканців міста.

     У 50-80-ті роки ХХ ст.Нікополь став центром промислового вузлу,основу якого становили підприємства металургії –Південно-трубний завод та Завод феросплавів\з 1966 року\,машинобудування,будівельних матеріалів,легкової та харчової промисловості та інші.

     У 1980 році Президія Верховної Ради СРСР нагородила місто Нікополь Орденом Трудового Червоного Прапора за високі досягнення у розвитку народного господарства та у зв”язку з 200-літтям заснування.

     У 1997 році на основі висновків установ Національної Академії Наук України  Нікопольський міськвиконком здійснює заходи по перегляду літочислення Нікополя та надання йому статусу історичного міста.

     Постановою Кабінету Міністрів України №878 від 26 липня 2001 року місто Нікополь занесене до Списку історичних населених місць України і являється найстарішим містом Дніпропетровської області.

     Нікопольці гордяться тим що їх місто є єдиним в Україні містом яке бере свої витоки від Запорізької Січі.

      Нікополь –місто обласного підпорядкування:є центром однойменного району.Знаходиться за 121 км.від обласного центру – м.Дніпропетровська. Розташоване на правому березі Каховського водосховища.

     Населення,чисельність –  134 тисячі чоловік.

     Природні ресурси:у глиняному кар”єрі добувають різні глини і вапно:навколишні степи мають багато лікарських рослин:є ,також,більше 150 видів птахів.

     Місцевість горбкувата,піднята над рівнем моря на60 м.Клімат помірно-континентальний.Землі –чорнозем.

     Економічну основу міста складають металургійні промислові підприємства .Найбільшими серед них є ВАТ”Нікопольський південнотрубний завод” та ВАТ”Завод феросплавів”.

     Через місто проходить залізнична магістраль Придніпровської залізниці,автомобільна дорога республіканського значення Кіровоград-Запоріжжя.Місто має автобусне і річкове сполучення,річковий порт.

     В Нікополі існує Спілка художників України,заснована в 1975 році членами Спілки художників Фектистовим В.В.Галічиним М.Є..Каркоцем В.С.В даний час в Нікопольське відділення входить п”ять членів Спілки художників України.При Спілці художників існує художньо-промислове підприємство “Палітра”.Члени “Палітри” реалізують творчі замовлення,виступають як експерти художніх робіт.

     В Нікополі існувало літературне об”єднання “Гренада”.Сьогодні діють два літературних об”єднання “Гелікон” і “Радуга”.Видається літературно-художній альманах “Гелікон”

     Творчий шлях у мистецтво почали у Нікополі поет Ігор Ляпін,актор Володимир Дальський.

     Місто має 2 ДЮСШ.По 24 видах спорту працюють більше ніж 200 фахівців.Пріоритет належить легкій атлетиці,волейболу,футболу,боротьбі самбо,кікбоксингу.

     Місто дало путівки у великий спорт чемпіону колишнього СРСР,учаснику Олімпійських ігор у Мехіко Олегу Степаненко,рекордсмену світу у легкій атлетиці Григорію Тарану,триразовому чемпіону Олімпійських ігор Юрію Сєдих,майстрам спорту міжнародного класу,призеру ХХ11 Олімпійських ігор волейболістці Галині Ростовій,переможцю У1 і У11 Спартакіад,учаснику ХХ11 Олімпійських ігор з вітрильного спорту Володимиру Ігнатенко.Наталя Гракова стала чемпіоном міжнародних змагань “Дружба – 84”.

     На ХХУ1 Олімпійських іграх 1996 року в Атланті виступила Олена Антонова,а Григорій Шайдуко став срібним призером.Олена Антонова на олімпіаді в Пекіні стала бронзовим призером.

     Місто має 26 загальноосвітніх шкіл,вищі навчальні заклади, технікуми, профтехучилища.

     Медичну допомогу надають нікопольцям в чотирьох лікарнях.

     Працюють:1 державний музей,55 бібліотек і філіалів з книжковим фондом понад 2 млн.екземплярів, Палац урочистих подій, Будинки культури і Центри дозвілля, Школа мистецтв, Культурно-спортивний комплекс заводу феросплавів, стадіони “Трубник” та “Електрометалург”.

     У місті Нікополі взято на облік і державну охорону 49 пам”яток історії та культури, 80 – архітектури та містобудування. Церква Різдва Богородиці в Сулицькому – являється пам”яткою архітектури державного значення.

    В  90-ті роки і початок 2000-х років – становлення Незалежної України.Перехідний період супроводжується економічними труднощами,які Нікополь, як і вся держава, старається здолати. Місто змінює своє обличчя. Виникають нові підприємства, навчальні заклади, центри відпочинку.

     Місто на шляху реконструкції і будівництва.Місто продовжує своє відродження як Столиця запорозького козацтва.