М.П. ЖУКОВСЬКИЙ 

СИМВОЛІКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ м. НІКОПОЛЯ

 

Історія створення герба та прапора

територіальної громади м. Нікополя

 

З умовах розбудови Української Самостійної Держави після проголошення її незалежності 24 серпня 1991 р. процес оновлення суспільства охопив усі напрями його політичного,  соціально-економічного та духовного розвитку.

Визначне місце у період повернення до історичних витоків українського народу та його державності була популяризація відкритих із спецсховів праць з історичної геральдики, вексилології /наука про прапорництво/, сфрагистики /наука про печатки/, новітні наукові доробки з цих дисциплін тощо.  Однією з вікопомних подій у співпраці вищих органів державної влади та науковців було прийняття Державного Прапору та Малого державного гербу України у січні 1992 р. /1/.

З кінця 80-их- поч. 90-их рр. XX ст. особливе місце посідає створене у Львові у І990 р. Українське Геральдичне Товариство.

Його керівництво та актив сформулювало одне із завдань своєї роботи - організацію законопроектної роботи по забезпеченню належного використання державних символів України, символів автономних утворень, органів місцевого та регіонального самоврядування, національних символів іноетнічних груп, а також процедури затвердження, реєстрації та правової охорони символів місцевого та регіонального самоврядування. /2/.

Законотворча робота Верховної Ради України у вирішенні питання про державні символи українського народу та діяльність УГТ, що запровадило щорічні проведення наукових геральдичних конференцій, широку видавничу роботу сприяли розвитку регіональних геральдичних досліджень, у тому числі і в Дніпропетровській області. /3/.

У громадсько-політичному житті Нікопольського регіону увага широкого кола населення до національної, державної та регіональної символіки України була привернута з серпня І990 р. під час проведення урочистостей, присвячених 500-літтю Українського козацтва.

Тисячі нікопольців побачили різноманітні зображення гербів і прапорів давньої та козацької України, історичних областей та міст, що привезли з собою делегації з усіх куточків України.

Для нікопольців найбільш відомим був герб Війська Запорозького,  до якого вони завжди ставилися з повагою. Адже загальновідомо, що Нікопольський регіон є місцем розташування п'яти з семи Запорозьких Січей - Томаківської /сер. ХVІ ст. - І593/, Базавлуцької /І594-І638 рр./, Микитинської /1639-1652рр./, Чортомлицької /1652-1709 рр./, Нової /1734-1775 рр./. У м. Нікополі встановлено пам'ятник Б.Хмельницькому, як керівнику Визвольної війни українського народу середини ХVII,  що почалася з повстання козаків у Микитинській Січі, а біля с. Капулівки Ніко­польського району знаходиться могила одного з найвідоміших кошових отаманів Війська Запорозького Низового Івана Сірка.

Проте реальний процес розвитку міської геральдики у м. Нікополі розпочався тільки після прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. та Закону України про місцеве самоврядування від 21 травня 1997 р. До того часу у м. Нікополі використовувалась емблема, що була затверджена рішенням міськвиконкому за № 765 від 17 листопада 1966 року. Вона мала форму щита. У верхній /меншій/ частині щита на білому фоні зображені гетьманські булава, шабля й три язики полум'я червоного кольору. Все це, разом узяте, відображало історичне минуле міста, яке було центром запорозького козацтва, і в якому Б.Хмельницький у 1648 році був обраний Гетьманом України. З Микитинської Січі він почав Визвольну війну українського народу проти польської шляхти, що закінчилася, як вважали на той час, возз'єднанням України з Росією.

Нижня /більша/ частина являє собою синій фон - водні простори Каховського водоймища, на березі якого розташований Нікополь. На синьому фоні зображені силует заводу і  труби,  як символ індустріального Нікополя з продукцією Південнотрубного заводу, як основного підприємства міста, а також смуга кольору карміна- геологічного зображення марганцю, оскільки Нікополь є центром найбільших в СРСР покладів марганцевої руди. /4/.

На підставі прийнятих Верховною Радою України Конституції України /28 червня 1996р./ та ст.22 Закону України від, 21 травня 1997р. ХVШ сесія Нікопольської міської ради 22-го скликання прийняла рішення про проведення конкурсу на створення символіки територіальної громади м. Нікополя /герба і прапора/.

23 вересня 1997 р. у "Нікопольській правді" зав. відділом культури Нікопольського міськвиконкому Головко 0.М. опублікувала підготовлене нею положення про вищезгаданий конкурс. Ним передбачалось його проведення в 2 етапи /І етап 17-25.09.1997 р., ІІ етап - 01.10 - 01.12.1997р./, вимоги до конкурсних робіт та премії: за І місце -300 грн., ІІ місце-200 грн., ІІІ місце-І00 грн.

Проте, під час проведення перших організаційних заходів конкурсу з'ясувалось, що його положення і склад оргкомітету не затверджений виконавчим комітетом Нікопольської міської ради. Тому тільки 22 жовтня 1997 р. останній своїм рішенням за № 698 затвердив положення про вибір за конкурсом виконавця на створення символіки територіальної громади м. Нікополя, склад оргкомітету з 12 осіб на чолі з першим заступником голови виконкому Шаботинським В.В., та зобов'язав головного бухгалтера міськвиконкому профінансувати проведення конкурсу, згідно з положенням, за рахунок коштів позабюджетного фонду міськради.

Проте у першому турі не надійшло жодної роботи, другий тур конкурсу позитивних результатів також не дав. Як показала дискусія з цього приводу на сторінках місцевих газет більшість його учасників показали своїми проектами, що мають слабке уявлення про геральдику взагалі і зокрема українську, і жоден з них не відповідав науковим вимогам. Замалою, як здавалося для громадськості, була і премія за призові місця, так і недосконалими деякі умови положення про боротьбу за них /6/.

Тому, проаналізувавши становище, яке склалося в процесі створення міських герба і прапора, виконавчий комітет Нікопольської міської ради прийняв рішення № 751 від 18.11.1998 року "Про проведення третього туру конкурсу на створення символіки територіальної громади м.Нікополя". Ним було затверджено підготовлене головним архітектором м. Нікополя Повстюком В.Л. положення про її створення і склад жюрі. е До нього входили Шаботинський В.В. - заступник міського голови, Голова жюрі, Повстюк В.Л. - головний архітектор міста, заступник Голови жюрі, Жуковський М.П. - заступник директора НДКМ з наукової роботи, відповідальний секретар жюрі, Анцишкін І.В. - головний зберігач фондів музею, Богуш П.М. - краєзнавець,  почесний громадянин м. Нікополя, Андріанов П.Є. - начальник міського відділу культури і мистецтв, Мішин 0.Д. - член Національної Спілки архітекторів, директор Нікопольського інституту "Дніпроцивільпроект", Продан М.Д. - народний майстер, члени національної Спілки художників України: Фектистов В.В., Шликов Г.О.,  Червоткін М.А., останній серед яких був мистецтвознавцем за фахом.

Положенням регламентували умови проведення конкурсу за участю всіх бажаючих з метою створення проектів високохудожніх самобутніх гербу та прапору, які  б відображали історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості, сприяли б розвитку національної самосвідомості громадян, відродженню вітчизняних геральдичних традицій.

Передбачалося, що після проведення конкурсу кращий проект, визначений жюрі, повинен пройти гербознавчу експертизу. Після її проведення, при необхідності, з переможцем конкурсу укладається угода на доопрацювання герба і прапора. Для переможця конкурсу була встановлена премія 4000 гривень.

У встановлені терміни з 20 листопада 1998р. по 20 березня 1999 р. управління архітектури та містобудування Нікопольської міської ради прийняло 72 заявки на участь у конкурсі, а також пакет, який просили відкрити тільки у присутності членів жюрі. Три роботи поступили після завершення терміну подачі  проектів, тобто після 20 березня 1999 р.

З0 березня 1999 р. відбулося засідання жюрі, яке розглянуло подані роботи. В зв'язку  з тим, що Шаботинський В.В.  був відсутній з поважних причин, обов'язки головуючого, за дорученням членів жюрі, здійснював Повстюк В.Л. Також, коли з'ясувалося, що член жюрі Продан М.Д. подав свої проекти на конкурс, то, за його згоди, було ухвалено про його вивід із складу жюрі.

У своїй роботі жюрі керувалося як затвердженим Нікопольським міськвиконкомом положенням, так і отриманими від Голови Українського Геральдичного Товариства к.і.н. А. Гречила та Голови Дніпропетровського обласного осередку к.і.н. Бекетової В.М.  рекомендаціями та "Головними принципами і правилами створення муніципальних міських, селищних та сільських гербів.

Після огляду та обговорення всіх конкурсних проектів, у тому числі і з розпечатаного конверту, де було чотири варіанти гербу, жюрі визнало, що із всіх поданих робіт лише вісім можна відібрати для подальшого розгляду як такі, що не несуть в собі значних відхилень від вимог конкурсу. Після подальшого їх обговорення жюрі ухвалило, що переможця конкурсу не виявлено, вважати розгляд лише прапорів недоцільно, поки не буде прийнятий герб, і провести таємне голосування по визначенню трьох проектів гербів, найбільш відповідних вимогам конкурсу, традиціям української геральдики, художнього оформлення для подальшого їх використання у допрацюванні.

Для проведення таємного голосування і проведення його підсумків була створена лічильна комісія у складі Повстюка В.Л. /голова/, Жуковського М.П. /секретар/, Червоткіна М.А. /член/.

Шляхом таємного голосування було визначено три проекти, що набрали найбільшу кількість балів, авторами яких були, після розшифрування символів їх проектів, художники м. Нікополя Живогляд Василь Іванович, Хоменко Віктор Миколайович та народний майстер Продан Марк Дмитрович.

Жюрі прийняло остаточне рішення про те, що:

І. Переможця конкурсу на створення символіки територіальної громади не виявлено.             

2. Роботи, які найбільш відповідають вимогам конкурсу і можуть були взяті для допрацювання, належать Живогляду В.І., Продану М.Д., Хоменку В.М.

3. Запропонувати Нікопольському міськвиконкому внести пропозицію цим авторам створити творчу групу на договірних засадах для складання герба та прапора м. Нікополя згідно визначених жюрі умов /творчого завдання/, а у випадку незгоди вищезазначених авторів провести конкурс між ними на основі діючого положення та умов /творчого завдання/.

4. Розробку умов /творчого завдання/ було доручено Повстюку В.Л., Жуковському М.П., Червоткіну М.А..

Присутній на засіданні жюрі заступник міського голови м.Нікополя Буянов А.І, відзначив: "Будучи приглашенным на Ваше заседание я имел возможность посмотреть поданные на конкурс проекты гербов и флагов, увидеть Вашу работу, которую оцениваю положительно, проведение конкурса соответствует правилам. Отобранные проекты гербов действительно могут быть основой для дальнейшей работы". /7/.  

7 травня 1999 р. жюрі конкурсу на створення символіки територіальної громади м. Нікополя, під головуванням Повстюка В.Л., ухвалило проект умов /творчого завдання/, розроблений Повстюком В.Л., Жуковським М.П., Червоткіним М.А., який було подано на розгляд Нікопольського міськвиконкому /8/.

2 червня І999 р. виконавчий комітет Нікопольської міської ради прийняв рішення № 373 "Про підсумки проведення третього туру конкурсу по створенню символіки територіальної громади м. Нікополя." Ним були затвердженні протоколи № 1 та № 2 жюрі, виведені із складу жюрі Шаботинський В.В. та Продан М.Д.

До складу жюрі були введені: заступник міського голови Кондратов С.Б., як голова жюрі, заввідділом давньої та нової історії Нікопольського державного краєзнавчого музею Варивода Л.П., як член жюрі. В зв'язку з тим, що домовленості про створення творчої групи між Проданом М.Д., Живоглядом В,І., Хоменком В.М. не відбулось, їм було запропоновано взяти участь у конкурсі і до 25 червня 1999 р. подати проекти гербів і прапорів на розгляд жюрі, якому до 10 липня 1999р. потрібно підвести підсумки конкурсу /9/.

30 червня 1999р. жюрі, під керівництвом Кондратова С.Б., розглянуло, своєчасно подані  16 проектів герба і прапора, підготовлених Живоглядом В.І., Проданом М.Д. та Хоменком В.М. Після їх обговорення жюрі ухвалило,  що переможця конкурсу на створення символіки  територіальної громади не виявлено. Було запропоновано через  заступника голови жюрі  Повстюка В.Л. звернутися до авторів проектів Д - 8812 та Х - І345, прізвища яких на засіданні не розголошувалися, що найбільше відповідають вимогам конкурсу, створити творчу групу для виконання на договірній  основі з Нікопольським міськвиконкомом роботи  проектів герба і прапора міста. У випадку відмови авторів вищезгаданих проектів  або одного з них створити творчу групу, жюрі повинно провести голосування по визначенню виконавця договірної роботи /10/.

В роботі жюрі було оголошено перерву. На його наступному засіданні, яке відбулося 9 липня 1999р. і де були присутні 10 членів жюрі, Повстюк В.Л. доповів, що автори проектів Д-88І2 та Х-1345 від утворення творчої групи відмовились. Ось чому жюрі і провело голосування по визначенню одного виконавця договірної роботи по створенню символіки територіальної громади м. Нікополя для рекомендації його Нікопольському міськвиконкому. Автор проекту Д-8812 отримав 6 голосів членів жюрі, автор X-1345 -4 голоси. Заступник голови жюрі Повстюк В.Л. оголосив, що автором проекту Д-8812 є Живогляд В.І., який і був рекомендований Нікопольському міськвиконкому як виконавець договірної роботи по створенню герба і прапора /11/.

Живогляд В.І. народився 7 січня 1955 р. у с. Водяне Запорізької області. У І990р. закінчив Український державний поліграфічний інститут імені І.Федорова за спеціальністю "графіка"; Учасник виставок і Лауреат конкурсів в Україні  та за кордоном. Багато років працює в техніці живопису, графіки та дизайну.

В роботі над гербом і прапором Живогляд В.І. втілював дві ідеї:

1.  "Над Дніпровими хвилями, над Микитиним Перевозом, над небесною переправою по Чумацькому шляху, над козацькими володіннями вольності і слави злетів скакун золотавий. Злетів, де Дніпро-Славута розлився, сховавши під своїми водами славнії Січі Запорозькі. То тут і є місто слави козацької, місто перемог - Нікополь.

Навіки завмер над містом Вершник - охоронець і свідок минувшини нашої, звідки і йде відлік часу цього поселення. Вершник - це образ Сірка і Богдана, Кривоноса і Наливайка, відбиток вічний славетних лицарів. Давно це було і повік буде-поки сіятимуть зорі над нами, поки тектиме Дніпро Сивий."

2.  "Зійшла зірка нашого міста в небі синім і впала на круті береги Дніпрові, де і зараз місто славне, місто перемог трудових і ратних живе своїм життям.

Сучасний Нікополь - це справа рук наших талановитих співгромадян. Це завдяки їм примножується слава і продовжує звеличуватись місто металургів та будівельників, інтелігентів і робітників. Нехай же гордо, вище і вище майорить знамено славного Нікополя."

4 квітня 2000 р. жюрі,, на чолі з Кондратовим С.Б., розглянуло проект герба і прапора територіальної громади і заслухало пояснення Живогляда В.І. про ідею та значення елементів символіки. Жюрі ухвалило прийняти в цілому подану на розгляд творчу роботу і по доопрацюванню деталей, подати її на. експертизу у Дніпропетровську обласну організацію УГТ та до Голови Українського Геральдичного товариства А. Гречила, і потім ознайомити жюрі з її результатами /12/.

На листи міського голови м. Нікополя Старуна С.В. про оцінку проекту  символіки до вищеназваних інстанцій були отримані офіційні рецензії:

1. Голова УГТ Гречило А.Б, направив 14  липня 2000 р. до Нікопольської міської ради геральдично-вексилологічну експертизу, де зокрема зробив висновок, "цю розглянуті проекти герба та прапора м.Нікополя вирішені вдало і цікаво, за змістом, але потребують доопрацювання за формою. Після усунення вказаних в експертизі зауважень і недоліків, символи заслуговують на офіційне затвердження міською радою як герб та прапор територіальної громади м. Нікополя".

Заступник директора Дніпропетровського державного історич­ного музею імені Д.І.Яворницького по науковій частині к.і.н. Бекетова В.М. надіслала акт геральдичної експертизи проекту символіки м. Нікополя, де зокрема зазначила :"В цілому ідея герба непогана, художник продемонстрував знання історії міста, краю, виявив художню майстерність і певні знання в галузі гербоутворення, але вважаємо за доцільне допрацювати герб,  відповідно і прапор Нікополя, враховуючи висловлені зауваження. Тільки після нього подавати їх на розгляд міської ради".

28 липня 2000 р. жюрі конкурсу ознайомилося з геральдично-вексилологічними експертизами та допрацьованим, відповідно до їх вимог, проектом символіки територіальної громади м. Нікополя Живогляда В.І. і визнала можливим прийняти його і рекомендувати на розгляд сесії Нікопольської міської ради для затвердження./13/.

26 серпня 2000 р. ХV сесія міської ради XXІІІ скликання, з 32 присутніх депутатів з 45, розглянула подані жюрі документи. Після виступу Живогляда В.І. при обговоренні слово брали депутати Коробка А.І., Яблонський О.Л., Нестеренко О.М., Сандул В.А., почесний громадянин м. Нікополя Богуш П.М., міський голова Нікополя Старун С.В. Бурхливі дебати розмежували депутатів по трьох позиціях, що й відбилося на голосуванні: за - 10,  проти - 6, утрималось -5, не голосували- 6, тому рішення з даного питання не було прийняте /14/, Депутати рекомендували представити проекти символіки учасників останнього конкурсного відбору в засобах масової інформації, до того зробити додаткові запити до керівництва УГТ і перенести розгляд всіх проектів символіки на наступне засідання сесії міської ради /15/.

Автори проектів символіки територіальної громади та їх прихильники, і до і після вищезгаданої сесії,  опублікували їх в місцевих газетах з поясненням своїх ідей /16/.

За дорученням депутатів секретар Нікопольської ради Забігайло .В.І. звернувся до Голови УГТ Гречила А.Б. з проханням дати ще одну рецензію на доопрацьований проект символіки територіальної громади м. Нікополя.

Голова УГТ, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені  М.С.Грушевського Національної Академії Наук України,  член комісії державних нагород та геральдики при Президентові України к.і.н. Гречило А.Б. подав до Нікопольської міської ради Геральдично-вексилологічну експертизу проектів герба та прапора м. Нікополя, автором яких був Живогляд В.І., /відомості про те, чи хтось з інших авторів символіки м. Нікополя направив свої проекти до УГТ до сьогодні відсутні/,  де була надана наступна фахова оцінка:

"  1/ за змістом:

- пропонований сюжет для герба міста Нікополя дуже цікавий і вдалий. У ньому лаконічними геральдичними методами відображено  відображено історичну минувшину, географічні особливості, характерні якості мешканців. Проект герба дуже оригінальний і не має аналогів серед геральдичних знаків;

- варіанти прапора міста або повторюють гербовий малюнок, або використовують з нього окремі елементи й доповнюють їх новими символами. За змістом ідея всіх варіантів прапора завершена і співзвучна символіці герба. У даному випадку навіть складно визначити який варіант кращий, тому що всі вони вирішені на належному рівні.

2/ за колористикою:

- проекти герба і прапора повністю відповідають вимогам геральдичної та вексилологічної колористики. Єдине, що в описі прапора золотим і срібним елементам з герба мають відповідати жовті і білі /без дублювання срібні /білі/, оскільки прапор буде виготовлений з тканини й колористика має вказуватися однозначно/.

 3/ за композицією та оформленням:

- композиційне вирішення герба дуже вдале. Герб оформлений відповідно до вимог сучасного міського герботворення й добре вписується у загальну систему. У варіантах прапорів є невідповідність малюнка опису, за описами прапори мають квадратні полотнища /які утрадиційнилися для сучасних міських прапорів/ тому необхідно відкорегувати пропорції сторін прапорів на малюнках.

 4/ за документальним оформленням:

- необхідно однозначно подати колористику елементів на прапорі /див. п.2/. Слід також частково відкорегувати опис прапора у варіанті 3, як: "Жовта 8-променева зірка з жовтою облямівкою..."

Підсумовуючи слід відзначити, що розглянуті проекти символів дуже оригінальні, вирішені вдало : цікаво, відповідають вимогам сучасної української геральдики та прапорництва. I проект герба, і кожен з варіантів прапора /після внесення вказаних в експертизі незначних коректив щодо співвідношення сторін на малюнках/, заслуговують на офіційне затвердження міської радою як герб та прапор Нікополя". /17/

28 листопада 2000р. жюрі конкурсу представило кілька десятків проектів гербів та прапорів на розгляд сесії міської гади. Після доповіді голови постійної депутатської комісії Василенка М.І. "Про затвердження символіки територіальної громади м. Нікополя" виступили у обговоренні депутати Алдобаєв Е.А., Величко Б.Ф., Горбачева Р.Г., Сандул В.А., Антакова О.В., почесний громадянин міста Богуш П.М., головний архітектор міста Повстюк В.Л., автор символіки Живогляд В.І. Підсумки обговорення узагальнив міський голова Старун С.В., який і поставив рішення сесії на голосування. Із 45 депутатів Нікопольської міської ради 40 присутніх проголосувало таким чином:

1. За проект герба:

за - 31, проти -2, утрималось - 2, не голосувало - 6.

2. За проект прапора:

за - 28,  проти - З, утрималось - немає, не голосувало - 9.

3. За проект рішення в цілому :

за - 32, протії - 3, утрималось - немає, не голосувало - 5./18/.

За особистим спостереженням автора рішення сесії було прийнято з 13.51 по 14.07.

Таким чином, робота по створенню символіки територіальної громади м. Нікополя, що тривала протягом більше трьох років, була завершена.

Відповідно до вимог УГТ заступник голови жюрі Повстюк В.Л. та відповідальний секретар жюрі Жуковський М.П. підготували геральдично-вексилологічний опис символіки територіальної громади м.Нікополя /I9/.

Згідно положення всі проекти, що надійшли на конкурс по її створенню, були передані на постійне збереження до Нікопольського державного краєзнавчого музею.

Вирішення питання про символіку територіальної громади м.Нїкополя  було вагомим кроком у духовному житті міста за часи незалежності України та герб створення у Дніпропетровській області.

 

Примітки.

1. Історія України. Нове бачення. т.2, К.: 1995. с.438

2. П.Стецюк. Про необхідність створення Української Геральдичної служби. Знак, 1993, травень, № 1.

3. Бекетова В.М. Сучасний стан герботворчості в Дніпропетровській

області /І989-2002// Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. Дніпропетровськ, 2002. Вип.10, с.264-265.

4. Є.Сотников. Емблема Нікополя. Нікопольська правда. 02 .03. 1971

5. Головко О.М. Конкурс на створення символіки територіальної громади м. Нікополя. Нікопольська правда. 23.09.I997.

6. Анцишкін І.В. Герб міста, яким йому бути. Нікопольська правда. 06.06. 1998.

Сидорчук В. Будет ли у Никополя свой герб. Визит-Венал. 28.05. 1998.

Валсамаки В.Д. Проэкты и дефекты. Визит-Венал. 11.06.1998.

7. Протокол № І засідання жюрі конкурсу на створення символіки територіальної громади м. Нікополя від 30.03.1999р.

8. Протокол № 2 засідання жюрі конкурсу на створення символіки територіальної громади м. Нікополя від 07.05.1999р.

9. Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради "Про підсумки проведення третього  туру конкурсу по створенню символіки територіальної громади м. Нікополя" від 02.06.1999р. № 373.

10. Протокол № 3 засідання жюрі конкурсу на створення символіки територіальної громади м.Нікополя від З0.05.1999р.

11. Протокол № 4 засідання жюрі конкурсу на створення символіки територіальної громади м.Нікополя від 09.07.1999р.

12. Протокол № 5 засідання жюрі конкурсу на створення символіки територіальної громади м.Нікополя від 09.07.1999р.

13. Протокол № 6 засідання жюрі конкурсу на створення символіки територіальної громади м.Нікополя від 28.07.2000р.

14. Архівний відділ Нікопольської міської ради,  ф. 41, оп. 1, спр. 2089, с.І5.

15. Н.Судьбин. Когда молчание не золото. Никопольские известия. 31.08.2000.

16. Хоменко В. Какой герб нужен городу. Репортер. 08.08.2000.

 Петришин Л. Каким быть гербу города? Репортер. 12.10.2000.

Прус В. Открытое письмо городскому голове, городскому совету, гражданам Никополя. Репортер. І2.І0.2000.

Тороп С. Не слишком ли много скачущих всадников. Репортер.12.10.2000.

Продан М. Какой герб нужен громаде. Репортер. 2б.10.2000.

Богуш П.М. Я за пешего казака с мушкетом и веслом. Репортер. 14.11.2000.

17. ГречилоА.Б,  "Геральдично-вексилологічна експертиза проектів герба та прапора м. Нікополя". від 24.10.2000р.

18. Архівний відділ Нікопольської міської ради, ф.41, оп. 1, спр.2090, с.7-8.

І9 Там же, с.89-95.